Brandhydranten

Op sommige bedrijfsterreinen, bijvoorbeeld van fabrieken of zorgorganisaties, moet een hydrant aanwezig zijn. Dat is een onder- of bovengrondse brandkraan waar de brandweer de slang op kan aansluiten. Zo’n hydrant dient ieder jaar geïnspecteerd te worden.

Controle Blusmiddelen

Het Bouwbesluit, de Arbo-wet en Wet Milieubeheer stellen eisen aan het onderhoud van blusmiddelen. Net als verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten. Dit betekent onder meer dat brandslanghaspels, blussers en blusdekens jaarlijks gecontroleerd moeten worden.

Controle Brandkleppen

Mechanische ventilatie in gebouwen zorgt voor een gezonde luchtkwaliteit. Verbruikte, vervuilde lucht wordt afgevoerd. En verse lucht wordt aangevoerd. Ruimtes of delen van panden staan via dit systeem met elkaar in verbinding. Ook bij brand. Gelukkig geldt in dat geval dankzij de brandkleppen: tot hier en niet verder.

Controle Droge Blusleidingen

In de gebruiksvergunning voor hoge gebouwen wordt vaak een droge blusleiding voorgeschreven. Dit is een aansluitpunt voor de brandslang. Uiteraard moet deze leiding altijd in optimale conditie zijn, zodat de brandweer direct kan starten met blussen.

Controle Noodverlichting

Noodverlichting is een zekere back-up, die bijdraagt aan de veiligheid van een gebouw. Daarbij is controle natuurlijk essentieel. En verplicht. Onze monteurs zijn experts in installatietechniek W, maar nemen E feilloos mee.